RICKI's FEM JAKTPRØVER (klikk på bildene for større)

 

Ricki har pr dato (19/02/2011) gjennomført fem prøvestarter, og oppnådd fem 1. premier på hare.

Første prøve ble dømt av Dag Rune Løvberg (Finskstøver) med 66 egenskapspoeng. Jeg har dessverre ikke premiefilen.

 

Neste prøve var Nils Ivar Lund (Finskstøver) som dømte. Her ble det 71 egenskapspoeng, og 170 konkurransepoeng:

PREMIELISTE (pdf.fil)

 

Neste prøve var SP-prøven i Selbu. Her ble Ricki beste hund med 69 egenskapspoeng, og 167 konkurransepoeng. Egentlig hadde Ricki to 1. premieloser denne dagen, men dommeren hadde ikke ført opp tilleggslosen i skogsprotokollen slik at den således ikke fremkommer på kritikkskjemaet. Egentlig litt synd ettersom dette skal gjøres(!), selv om det er hovedlosen som teller.

KRITIKKSKJEMA (pdf.fil)

 

Neste prøve var en ÅP-prøve dømt av Arnt Skei (Dunker). Ricki gikk tapsfritt til full tid, og vi så haren tre ganger. Det ble 70 egenskapspoeng, og 168 konkurransepoeng.

KRITIKKSKJEMA (bla til katalognr. 134)

 

Siste prøve i år ble dømt av Thor Ola Svinsås (Hygen). Dette skulle vise seg å bli en krevende prøvedag sett i forhold til temperatur, og føreforhold. Kulden hadde omdannet snøen til ren sukkersnø noe som i seg selv ikke gjorde jobben for hunden enkel, og kulden bidro i tillegg til dårlig "fært". Det ble en kald dag for både dommer, fører og ikke minst hund!

Ricki gjorde likevel jobben sin, og hadde to forskjellige harer ute. Forholdene tatt i betraktning ble det bra dag og en fin 1. premie med 65 egenskapspoeng, og 163 konkurransepoeng.

KRITIKKSKJEMA (bla til katalognr. 146)